Έργα | Στεγανώσεις Υπογείων - Δεξαμενών

Μίγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με οσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα. Επιτυγχάνεται ανθεκτική στεγάνωση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα οικοδομικά υποστρώματα διαμόρφωσης τοίχων αντιστήριξης.

Κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας και διεισδύσεων χαμηλής ως μέσης αρνητικής πίεσης, καθώς και για την στεγανοποίηση και αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού.

Συνήθως χρησιμοποιείται σε: κελάρια και χώρους υπογείων, φρεάτια ανελκυστήρων, τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους, τάφρους και ορύγματα, δεξαμενές και στέρνες.

Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό. Συσκευασία 25 kg. Απόχρωση: λευκό, γκρι.

Find us on Facebook
Copyright © 2012 monoseisnikos.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.