Έργα | Εφαρμογές Ασφαλτόπανων - Υγρομονώσεις

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

Κριτήρια επιλογής ασφαλτικών μεμβρανών

Συμβατά συστήματα πολύ υψηλής αντοχής,έρευνας και τεχνολογίας.Παρακάτω αναλύεται ένα από τα πολλά συστήματα των εταιριών παραγωγής ασφαλτόπανων,σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει ότι ορίζει ο κώδικας εφαρμογής.Για τη μελέτη μιας στεγάνωσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κρίσιμες παραδοχές που έχουν σχέση τόσο με την μορφή και τη διαμόρφωση της επιφάνειας που θα στεγανωθεί όσο και με τον τρόπο εφαρμογής και σωστής εκτίμησης της επιλογής του κατάλληλου ασφαλτόπανου. Διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς τύπους.

Τα ασφαλτόπανα διακρίνονται ανάλογα με το ασφαλτικό σύνθετο, τον εσωτερικό τους οπλισμό,το βάρος /μ2 και την τελική επικάλυψη της επιφάνειάς τους.

Συνήθη (κοινά) ασφαλτόπανα οξειδωμένης ασφάλτου

Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται ασφαλτο-συνθετικό που έχει σαν βάση την οξειδωμένη άσφαλτο.

Πρέπει να προστατεύονται (καλύπτονται) επειδή με την πάροδο του χρόνου επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον της ατμόσφαιρας.


Ασφαλτικές μεμβράνες με βάση άσφαλτο και θερμοπλαστικά υλικά

Πρόκειται για ασφαλτόπανα τελευταίας τεχνολογίας (GKAM) (ΑΡΡ) που κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις κατασκευές.Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες ιδιότητες του συνθέτου υλικού από το οποίο παράγονται.

Ελαστομερείς μεμβράνες με βάση άσφαλτο και ελαστοπλαστικά υλικά

Πρόκειται για ασφαλτόπανα τελευταίας τεχνολογίας (NTIEN) (SBS) και η χρήση τους συνεχώς αυξάνεται τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνή κλίμακα. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται σύνθετο μίγμα από τροποποιημένη άσφαλτο με σύνθετο καουτσούκ και ελαστοπλαστικά υλικά. Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη συγκολλητικότητα , η ελαστικότητα και η αντοχή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.Αυτό οφείλεται στις αυξημένες δυνατότητες που παρουσιάζουν στις συστολοδιαστολές ακόμα και σε πολύ ακραίες θερμοκρασίες (+ 110 , -250).

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εσωτερικός οπλισμός τους είναι συνήθως υαλοπίλημα η πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών κ.α ανάλογα με τις απαιτήσεις.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η άνω πλευρά της ασφαλτικής μεμβράνης μπορεί να επικαλύπτεται με λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμο ή γκριζοπράσινη ή λευκή ψηφίδα ή Αλουμίνιο (βεράλ).Find us on Facebook
Copyright © 2012 monoseisnikos.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.